home

Vacatures

Vacature aanbieden

2 SPV-en OGGZ: Procesregisseur te Amersfoort

De procesregisseur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • Heeft regie en verzorgt de procescoördinatie van complexe meldingen binnen het Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’ (MAB).
  • Verzorgt de uitvoering van het ‘verkennend onderzoek’ in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ).
  • Neemt meldingen aan, registreert, verzorgt dossiervorming, maakt een 1e analyse en monitort. Adviseert zo nodig. Zet enkelvoudige problematieken direct door naar een hulpverlener.
  • Weegt en kwalificeert de meldingen met meervoudige problematiek en of WvGGZ. Bespreekt complexe casussen.
  • Behandelt toegewezen meldingen met meervoudige problematiek. Draagt zorg voor toeleiding naar een lokale zorgaanbieder, ketenpartner of doet dat via het lokale zorgnetwerk. Zet eventueel het instrument bemoeizorg in.
  • Werkt nauw samen met de beleidsadviseur OGGZ en adviseert daar waar nodig binnen zijn/haar taakstelling.
  • Evalueert periodiek, stelt rapportages op en genereert beleidsinformatie.
  • Legt en onderhoudt, zowel formele als informele, contacten met diverse personen en instanties.
Zie verder bij GGD regio Utrecht
Einddatum: 06-12-2019
top


Vrijwillig SPV, volwassenen te Utrecht

Gezocht: voor welzijnsorganisatie een enthousiaste SPV (bijvoorbeeld net gepensioneerd) die het leuk vindt om opgedane kennis en ervaringen te delen met onze vrijwilligers (bv door te coachen, intervisie te begeleiden, te trainen). We merken dat er steeds vaker een complexe achtergrond meespeelt achter de hulpvraag van zelfstandig wonende volwassenen en ouderen. Zie verder bij U Centraal
Einddatum: 31-12-2019
top


SPV of B-vpk vrijwilliger Nicaragua

Cuenta Conmigo is een familie-organisatie voor psychiatrische projekten in Nicaragua. Er zijn soms vacatures voor een vrijwillige SPV of een vrijwillige ambulant werkende psychiatrisch verpleegkundige. Bezoek de website om te zien of er op dit moment vacatures zijn... Zie verder bij cuentaconmigo.info.
topThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16