home

Vacatures

Vacature aanbieden

2 SPV-en OGGZ: Procesregisseur te Amersfoort

De procesregisseur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
  • Heeft regie en verzorgt de procescoördinatie van complexe meldingen binnen het Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’ (MAB).
  • Verzorgt de uitvoering van het ‘verkennend onderzoek’ in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ).
  • Neemt meldingen aan, registreert, verzorgt dossiervorming, maakt een 1e analyse en monitort. Adviseert zo nodig. Zet enkelvoudige problematieken direct door naar een hulpverlener.
  • Weegt en kwalificeert de meldingen met meervoudige problematiek en of WvGGZ. Bespreekt complexe casussen.
  • Behandelt toegewezen meldingen met meervoudige problematiek. Draagt zorg voor toeleiding naar een lokale zorgaanbieder, ketenpartner of doet dat via het lokale zorgnetwerk. Zet eventueel het instrument bemoeizorg in.
  • Werkt nauw samen met de beleidsadviseur OGGZ en adviseert daar waar nodig binnen zijn/haar taakstelling.
  • Evalueert periodiek, stelt rapportages op en genereert beleidsinformatie.
  • Legt en onderhoudt, zowel formele als informele, contacten met diverse personen en instanties.
Zie verder bij GGD regio Utrecht
Einddatum: 06-12-2019
topThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16