home

Vacatures

Vacature aanbieden

SPV doorzorgfunctionaris te Almelo

Er is een steeds groter wordende groep gedetineerden met ernstige psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking. Omdat een deel ervan ook na detentie afhankelijk blijft van psychomedische zorg, moet de zorgoverdracht tussen alle betrokken partijen goed geregeld zijn. Daarom neemt de penitentiaire inrichting Almelo deel aan een pilot. Daarin zorg jij er als doorzorgfunctionaris voor dat je niet alleen de zorgoverdracht en de continuïteit daarvan garandeert, maar ook verbetert. Zie verder bij Dienst Justitiële Inrichtingen
Einddatum: 6 aug. 2018
topThis page is powered by Blogger. Isn't yours?

 

home top

powered by FreeFind
Zoektips
Nieuwsbrieven
Agenda
Vacatures
Contact
V&VN
home
Shift-F16